Game The Challenge of Egypt

Zpět na přehled školení

První simulační hra Challenge of Egypt v ČR, listopad 2010


Worskhop

Simulační hra The Challenge of Egypt zavede tým 12ti účastníků zpět do dob starověkého Egypta.

Od týmu se očekává, že nastaví organizaci na projektu tak, aby úspěšně a dle harmonogramu zvládli postavit slavnou Cheopsovu pyramidu. Během tohoto jednodenního worskhopu se bude tým potýkat s problematickými úlohami dané doby jako např. neustále se měnící nároky faraona, počasí, nemoce, války atd. Cílem týmu je splnit celkové zadání projektu v rámci stanového času, rozsahu, rozpočtu a to vše v požadované kvalitě.

Co se účastníci mohou naučit?

 • Naučí se více o organizaci, rolích, úlohách, zodpovědnostech a řídících orgánech v projektovém řízení
 • Naučí se více o principech projektového řízení
 • Naučí se více o dovednostech a kompetencích projektového manažera
 • Naučí se více o kontrole projektu s využitím metod a nástrojů projektového řízení
 • Naučí se více o chování stakeholderů (partnerů) na projektu
 • Naučí se více o faktorech úspěchů a selhání v projektovém řízení

Cílová skupina

 • Projektoví manažeři, kteří se chtějí zdokonalit v jejich kompetencích
 • Členové projektového týmu a zákazníci, kteří se účastní projektu a potřebují nebo se chtějí blíže seznámit s principy projektového řízení
 • Studenti, kteří se chtějí naučit více o metodách, principech a znalostech projektového řízení

Role

 • Project Board (Projektový výbor) - zodpovědnost za výsledky projektu
 • Projektový manažer – zodpovědnost za řízení a kontrolu projektu
 • Project Assurance – zodpovědnost za kvalitu projektu a jeho výsledků
 • Project Support – zodpovědnost za administraci projektu
 • Týmoví manažeři (Manažer kamenolomu, přepravy a stavby) – zodpovědnost za realizaci projektu

Stručný popis worskhopu

Účastníci worskhopu ztvární všechny definované role na projektu. Úkolem je postavit slavnou Chepsovu Pyramidu. Projektový manažer během schůzky s projektovým výborem obdrží zadaný úkol, o kterém poté informuje tým a zahájí začátek projektu. Projekt začíná. Kameny musejí být vytěženy, přepraveny a postaveny a všechna rizika a závislé projektové události musejí být odřízeny. Od manažera projektu se očekává, že dodá projekt včas, v rámci rozpočtu a v požadované kvalitě, kterou faraon velmi striktně vyžaduje.

Workshop je rozdělen do 4 kol. V každém kole se tým setká také s následujícími kroky:

 • Navržení nebo zlepšování procesů, využití těchto procesů, zpětná vazba a reportování

Během školení bude tým čelit problémům na projektu, jako např.:

 •  jak pracovat s tzv. „work-packages“, jak kontrolovat projekt, jak komunikovat v rámci týmu a s projektovým výborem, jak by měl projektový výbor kontrolovat projekt nebo jak vyřešit rámcové změny?

Na závěr proberou účastníci vyhodnocení školení, jejich poznatky, dojmy a „lessons learned“.

Detailní popis kurzu najdete v přiloženém letáku Challenge of Egypt:

Leták školení Hra Challenge of Egypt (soubor PDF, 1,1 MB)

Dosažené výsledky

Záleží také na očekávání účastníků. Nicméně, během školení jsou obvykle dosaženy následující výsledky:

 • Účastníci lépe porozumí, jak daná metoda projektového řízení může zlepšit výsledky projektu
 • Účastníci lépe porozumí rolím, úlohám, zodpovědnostem a řídícím orgánům na projektu
 • Účastníci lépe porozumí, jak navrhovat, využívat, analyzovat, kontrolovat a zlepšovat procesy zaměřené na zlepšování výsledků projektu
 • Účastníci se naučí, jak navzájem spolupracovat a jak zlepšovat pracovní procesy díky jejich společnému úsilí a práci, kterou odvádějí jako tým
 • Účastníci zjistí, jak důležitou roli hraje vedení týmu, odpovědnost, spolehlivost v rámci projektu a jak nejlépe lze zajistit dosažení stanovených výsledků
 • Účastníci se naučí, jak kontrolovat kvalitu, rozsah, rozpočet a časové rozhraní projektu pomocí příslušných kontrolních mechanismů
 • Účastníci po skočení zjistí, zda mohou některé zlepšovací procesy uplatnit také v rámci jejich vlastních projektů

Jaká úroveň znalostí je od účastníků vyžadována?

Znalosti teorie řízení projektů nejsou vyžadovány. Pochopitelně je žádoucí, aby byli účastníci s řízením projektu spřízněni.
V rámci worskhopu a dle zkušeností zúčastněných budou všem přiřazeny jednotlivé role lektorem kurzu.

Jak tento kurz může zapadat do vaší organizace?

 • Není u Vás ve firmě zavedena jednotná metodika řízení projektů a vnímáte hru Egypt jako průzkumný kurz vedoucí ke zjištění, jaké výhody může jednotné řízení projektů Vaší organizaci přinést?
  Využijete simulaci Challenge of Egypt pro nastavení přístupu k řízení projektů ve Vaší organizaci (vytvoření povědomí).
 • Využijte ji k otestování kvality a efektivity Vaší aktuální metody nebo přístupu při řízení projektů (vyhodnocení interní metodiky).
 • Vnímejte ji jako způsob, jak lze všechno, co jste se na kurzech a školeních řízení projektů naučili, uvést do praxe.
 • Po vyhodnocení projektu zjistíte, jak dosáhnout zlepšení realizace Vašeho přístupu v řízení projektů (podpora předávání znalostí).
 • Můžete tento kurz využít k rozvinutí jemných dovedností při řízení projektů, kromě uplatnění znalosti Vaší interní metodiky řízení projektu (např. PRINCE2®/PMI®).

Pomůžeme Vám s krizovými projekty

 • Setkáváte se občas s krizovými projekty? Komunikace projektového týmu nebo s klientem na projektu nefunguje tak, jak by měla?
 • Doporučujeme uspořádat kurz interně přičemž účastníky mohou být zástupci Vaší firmy ale také delegáti ze strany klienta.
 • Simulace Challenge of Egypt Vám může pomoci blíže porozumět problematice uvnitř projektu, rozpoznat podněty, ze kterých mohou vznikat problémy při řešení reálného projektu, nalézt jednotlivá opatření pro vyřešení problémů atd.

Experti na řízení projektu mohou tuto simulaci využít jako součást svých projektů. Mohou ji implementovat do svých vlastních metod a projektů pro vyřešení všech typů problémů. Nebo mohou využít tento kurz při zahájení svých projektů nebo jako kurz pro analýzu aktuálního způsobu řešení problémů při řízení projektu.

Využijte kurz v rámci PRINCE2® nebo PMI® metodik

Akreditované školící organizace PRINCE2® a PMI® mohou využít tuto simulaci v rámci svých pravidelných školení. Použijí své vlastní materiály akreditovaného kurzu k podpoře teoretických aspektů jednotlivých metodik.

Školící organizace řízení projektu mohou tuto simulaci využít ve všech typech kurzů řízení projektu pro vytvoření jemných dovedností, jako je komunikace, týmová práce, řízení a vedení.

Chcete se dozvědět více?

Navštivte náš kurz The Challenge of Egypt.
Aktuální termín školení najdete zde.
Workshop bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků. Pro maximální efektivitu kurzu doporučujeme uspořádat v plném počtu, tj. s 12ti účastníky.

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |