Project Planning

Zpět na přehled školení

Získejte znalosti z nejlepší praxe řízení projektů.

Řídíte a plánujete projekty? Potřebujete se naučit plánovat složité projekty a poznat lépe životní cyklus projektu? Umíte nadefinovat rozsah, rozpadnout produkty a určit aktivity? Máte zájem naučit se, jak odhadovat pracnost na projektu, být schopen určit, kde se nachází kritická cesta, jak ji zkrátit? Víte, co znamenají zkratky PBS, PFD, WBS, ES, SPI a jiné? Rádi byste si, kromě teorie, ověřili nově nabyté znalosti na příkladech z praxe? Pomůžeme Vám naučit se jak samostatně naplánovat projekt. Díky školení získáte potřebné znalosti, které můžete dále rozvíjet a využívat ve své profesi.

Přínosy vzdělávacího programu

 • Budete umět naplánovat složité projekty tak, aby jej bylo možné zrealizovat s danými zdroji a v daném čase, aniž by to bylo na úkor kvality.
 • Naučíte se nabízet zákazníkům takové termíny a ceny, o nichž jste přesvědčeni, že jsou realizovatelné.
 • Získáte schopnost zajistit si na projektech takové plány, které umožní průběžně sledovat a řídit dodržování harmonogramu a spotřebu lidské práci i dalších zdrojů.
 • Budete si umět vytvořit jednoznačný základ pro komunikaci se zákazníky a partnery o termínech.
 • Naučíte se, jak posílit v očích zákazníka Vaše postavení jako partnera, který má věci pod kontrolou.
 • Seznámíte se osvědčenými postupy vycházejícími ze světových metodik projektového řízení.
 • Obsah školení je předáván živou a praktickou formou s cílem nejen předat nové dovednosti, ale motivovat k jejich používání v praxi.

Leták školení Plánování projektů (soubor PDF, 1,2 MB)

Cílová skupina

Zkušení projektoví manažeři, konzultanti a technologičtí specialisté, kteří již mají určité zkušenosti s řízením projektů a chtějí se vyškolit ve specifické oblasti, která má vliv na úspěšné řízení projektů.

Informace o programu

Název: PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ
Délka: 2 dny
PDU:
14
Jazyk: čeština
Cena: 14.400,- kč bez DPH

Organizace:
Kurz zajišťuje společnost Symphera s.r.o. Školení se koná v Praze
a účastníkům je po celou dobu školení k dispozici zázemí hotelu ****.

Agenda školení - Projektové plánování

Kurz trvá dva dny. Během této doby jsou probrána následující témata:

Den 1

 • Úvod do plánování; Proces plánování; 7 kroků plánování; Typy plánů - Projektový plán, Plán etapy, Plán úlohy;
 • Stanovení rozsahu projektu; Změny v rozsahu; Zainteresované strany na projektu; Shromáždění požadavků;
 • Produktově orientované plánování; Product Breakdown Structure (PBS); Vývojový diagram produktu; Popis produktů;
 • Definice aktivit; Závislosti mezi aktivitami; Work Breakdown Structure (WBS); Metody odhadování aktivit;
 • Vytváření harmonogramu; Ganttův diagram; Precedence Diagramming Tool; Kritická cesta a její kalkulace;
 • Metody "Crashing" a Fast Tracking"; Předepsané termíny.

Den 2

 • Úvod do plánování; Proces plánování; 7 kroků plánování; Typy plánů - Projektový plán, Plán etapy, Plán úlohy;
 • Stanovení rozsahu projektu; Změny v rozsahu; Zainteresované strany na projektu; Shromáždění požadavků;
 • Produktově orientované plánování; Product Breakdown Structure (PBS); Vývojový diagram produktu; Popis produktů;
 • Definice aktivit; Závislosti mezi aktivitami; Work Breakdown Structure (WBS); Metody odhadování aktivit;
 • Vytváření harmonogramu; Ganttův diagram; Precedence Diagramming Tool; Kritická cesta a její kalkulace;
 • Metody "Crashing" a Fast Tracking"; Předepsané termíny.

Školitel

Martin Klusoň je klíčovým školitelem společnosti Symphera.

Martin je akreditovaný PRINCE2® školitel, zkušený konzultant a projektový manažer. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o. a poskytuje školení po celé Evropě. Martin během své mnohaleté praxe řídil a dohlížel na množství projektů, včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. V průběhu své kariéry působil na pozicích Vedoucího projektu, Ředitele programu, Konzultanta pro řízení projektů, Programového manažera, Projektového manažera a Quality Assurance Managera. V roli manažera kvality byl Martin zodpovědný za implementaci vnitřního systému kvality ve společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy. Dále se zaměřoval na dodávku a operace, revize a podporu kritických projektů.

Martin během své praxe vyškolil projektové manažery ze společností jako je např.:
ČSOB, Logica, KPMG,Fujitsu, Hewlett-Packard, Acision, PricewaterhouseCoppers, Deloitte, ING,
DHL Information Services, LeasePlan, Ness Technologies, Orange Slovensko a jiné.

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |