První simulační hra Egypt v ČR, listopad 2010

První simulační hra “The Challenge of Egypt” proběhla jako doprovodný program konference Projektový management jako řemeslo dne 18.11.2010 v Praze, v hotelu Diplomat.

 • Worskhop byl veden anglicky hovořícím lektorem a všichni zúčastnění se hned na začátku ponořili do scénáře starověkého Egypta.
 • Delegáti si nejprve vyzkoušeli rozdělení rizik, které mohly během projektu nastat a přiřazení patřičných protiopatření.
 • Vyzkoušeli si tak práci v týmu, komunikaci a schopnost zvládnout úkol v daném termínu.
 • Díky této společné práci mohl lépe lektor přiřadit každému roli v týmu a zahájit skutečnou stavbu pyramidy.
 • Byl nominovám projektový tým a projektový výbor, byly rozdány úlohy a zadání, které bylo potřeba splnit v předem stanoveném termínu.
 • Projekt byl i přes všechna úskalí úspěšně dokončen. Postavili jsme Cheopsovu pyramidy a sfingu J.

Všichni účastníci se shodli, že simulovaná hra byla v mnoha ohledech velmi podobná reálné práci na projektu.
Worskhop byl hodnocen jako přínosný nejen pro senior projektové manažery, ale i pro začátečníky nebo jednotlivce projektovým řízením netknuté.

Z této zkušenosti vyplývá, že hru doporučujeme převážně:

 • jednotlivým firmám jako interní kurz, při kterém si nominovaný tým vyzkouší spolupráci na projektu
 • pro firmy je výhodou, že se hráči budou více nebo méně znát a lépe tak nasimulují práci na projektu
 • další výhodou je, že lze na hru vyslat i hráče z HR, kteří mohou z jiné stránky posoudit, jak jejich zaměstnanci pracují
 • jednotlivým firmám jako interní kurz, který mohou aplikovat na začátku projektu a to i s účastí protistrany, tedy zadavatele projektu
 • mohou tak ihned na počátku spolupráce lépe indentifikovat silné nebo slabé strany projektového týmu.

Podívejte se, jak jsme stavěli pyramidu my.

     

     

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |