References

Komerční
Komerční banka

Díky tomu, že kurz kombinuje přístupy PRINCE2 a SCRUM, akcentuje využití nejvhodnějších technik pro práci. Mohu říci, že široký profesní záběr lektora (Přemysl Mika) byl velkým přínosem během kurzu a umožnil nám konzultovat jak konkrétní situace, tak mně osobně třeba i rozšířil pohled na práci s agilními týmy. Děkuji celému Symphera s.r.o. týmu.

Roman Větrovský, 
PMP, Agile coach, Komerční banka

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |