Training programme for CHEETAHS

Zpět na přehled školení

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Cheetahs

 • Řídíte a plánujete projekty, ale potřebujete se posunout od intuitivního přístupu k systematickému a metodickému řízení projektů? Chybí Vám prestižní certifikáty uznávaných metodik z oblasti projektového řízení, které jsou dnes již považovány za standard zkušeného manažera?
 • Trápí Vás občas rizikové situace na projektu a zajímá Vás, jak lépe je můžete odřídit? Nebo často pociťujete nedostatky v samotném plánování a tak i efektivním využití svého času?
 • Jako manažer vedete týmové porady a máte zájem vylepšit si techniky zvládání negativních emocí, nebo řešení konfliktů?

Naučíme Vás, jak nejlépe využít metodiky projektového řízení v praxi k tomu, aby byl projekt úspěšně dokončen a současně s tím jste mohli také ušetřit Váš čas.

Přínosy vzdělávacího programu

 • Poznáte mezinárodně uznávanou metodikou projektového řízení a díky tomu budete umět využívat nově nabité znalosti k zajištění dodání produktů v příslušné kvalitě. Získáte prestižní certifikát osvědčené metodiky řízení projektů PRINCE2®.
 • Nahlédnete blíže do procesů metody řízení a poznáte, jak odhadovat pracnost na projektu, jak určit, kde se nachází kritická cesta a jak ji zkrátit. Zjistíte jakých 7 kroků směřuje k vytvoření plánu a naučíte se správným sledováním jednotlivých procesů, úspěšně odřídit projekt.
 • Osvojíte si techniky identifikace rizik. Naučíte se vyrábět Risk Breakdown Structure a budete mít možnost vyzkoušet si, jak analyzovat rizika, jejich možnosti, dopad a blízkost. Naučíte se také možné reakce na rizika a budete schopni rozpoznat, který krok je potřeba zvolit.
 • Zatoužili jste někdy vrátit se v čase a setkat se např. s faraonem? Budete mít příležitost vyzkoušet si stavbu Chepsovy pyramidy díky simulační hře z prostředí starověkého Egypta. Zjistíte, že již tehdy nebylo lehké uřídit projekt, pokud nemáte vše důkladně naplánované.
 • Pokud Vás trápí neustálý nedostatek času, naučíme Vás, jak svůj čas lépe zorganizovat. Pomůže Vám lépe se zorientovat i v jiných oblastech, např. v organizaci nebo při vedení porad.
 • Není někdy lepší vyzkoušet si riskantní kroky nanečisto? Řadu činností budete mít šanci simulovat přímo na školení v modelových situacích, které Vám pomohou pochopit jednotlivé praktiky a tím i jejich úspěšné využití v praxi.

Leták Školící program CHEETAHS (soubor PDF, 1,32 MB)

Cílová skupina

Program je určen projektovým manažerům, konzultantům a technologickým specialistům, kteří potřebují prohloubit znalosti z oblasti projektového řízení a mají zájem doplnit si své profesní portfolio o přestižní certifikát, jež vytváří standard ve světě projektového řízení.

Informace o programu

Název: CESTA VZDĚLÁVÁNÍ PRO CHEETAHS
Délka: Celý program 13 dnů, jednotlivé kurzy – 1-3 dny (případně dle dohody)
Jazyk: Angličtina/čeština
Cena: Dle konfigurace programu

Program lze dodat i jako uzavřený pro vybranou skupinu zájemců z jedné firmy.
Kurzy i programy je možné po dohodě upravit na míru. Jednotlivé kurzy lze objednat samostatně.

Školící program pro CHEETAHS

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Cheetahs

I. PRINCE2® Foundation (3 dny)

 • Naučíte se jak plánovat a organizovat projekty pomocí metodiky PRINCE2®.
 • Poznáte jak využít metodiku k zajištění dodání produktu v požadované kvalitě.
 • Seznámíte se 7 základními procesy metodiky PRINCE2®.
 • Naučíte se řídit úspěšné projekty sledováním jednotlivých procesů.
 • Po úspěšném složení zkoušky získáte certifikát PRINCE2®, který je vysokým standardem ve světě PM.

II. Projektové plánování + Software MS Project (2+1 dny)

 • Naučíte se naplánovat i složité projekty tak, aby je bylo možné realizovat s minimem zdrojů a v co nejkratším čase, aniž by to bylo na úkor spolehlivosti.
 • Dozvíte se, jakých 7 kroků vede k výrobě kvalitního plánu.
 • Budete umět vyrobit srozumitelný projektový plán, který je jednoduše prezentovatelný nadřízeným, je stručný a přitom obsahuje všechny potřebné informace.
 • Seznámíte se osvědčenými postupy vycházejícími ze světových metodik projektového řízení.

III. Řízení rizik (2 dny)

 • Vyzkoušíte si na příkladech z praxe ověřený proces řízení rizik.
 • Naučíte se, jak zabránit, aby na Vašem projektu byla rizika ignorována nebo opomíjena.
 • Zjistíte, jak vynaložit na eliminaci a zmírnění rizik právě tolik zdrojů, kolik je nezbytně nutné.
 • Poznáte, jak zajistit, aby během projektu nebyly provedeny takové kroky, které by zvyšovaly rizika.

IV. Vedení porad (2 dny)

 • Naučíte se, jak efektivně a aktivně vést porady.
 • Osvědčíte si plánování, organizaci a strukturu porad, včetně pravidel diskuze.
 • Naučíte se konstruktivně řešit problémy a dovést poradu k jejímu cíli.
 • Seznámíte se základními technikami zvládání negativních emocí, řešení problémů a rozhodování.

V. Time management (2 dny)

 • Zjistíte Vaše silné a slabé stránky v řízení svého času a poznáte činnosti vedoucí k dosažení cílů.
 • Naučíte se jak zlepšit a zefektivnit svojí pracovní výkonnost, zkvalitníte si organizaci práce.
 • Seznámíte se s analýzou pracovních úkolů a časových ztrát a se zásadami denní organizace.
 • Poznáte, jak si nastavit práci tak, abyste se vyhnuli stresovým a zátěžovým situacím.

VI. Manažerská hra Challenge of Egypt (1 den)

 • Díky simulační hře si budete moct vyzkoušet organizaci projektového řízení v neobvyklém prostředí starověkého Egypta a to přímo při stavbě Cheopsovy Pyramidy.
 • Seznámíte se s nejdůležitějšími aspekty pracovních postupů nutných pro řízení velikého projektu, kterési budete moct i vyzkoušet a to díky simulaci stavby pyramidy.
 • Naučíte se připravit organizaci projektu s danými rolemi, úkoly i povinnostmi, sledovat tolerance projektu, řešit konflikty na projektu, řídit projekt v pozici manažera projektu a v neposlední řadě vyhodnotit projekt.
 • Na konci hry poté, kdy dojde k úspěšnému dokončení stavby pyramidy, celý projektový tým shrne všechny poučné body a vyhodnotí projekt.

Školitel

Martin Klusoň je hlavním školitelem společnosti Symphera.

Martin je akreditovaný PRINCE2® školitel a certifikovaný PMP®, zkušený konzultant a projektový manažer. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o. a poskytuje školení po celé Evropě. Martin během své mnohaleté praxe řídil a dohlížel na množství projektů, včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. V průběhu své kariéry působil na pozicích projektového manažera, programového manažera, konzultanta pro řízení projektů a Quality Assurance manažera. V roli manažera kvality byl Martin zodpovědný za implementaci vnitřního systému kvality ve společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy. Dále se zaměřoval na dodávku a operace, revize a podporu kritických projektů.

S partnerskou organizací CUPE Limited, Akreditovanou Školící Organizací, školí a certifikuje projektové manažery v metodice PRINCE2®. Pod jeho vedením společnost Symphera přeložila PRINCE2® slovník do češtiny, posléze byl do českého jazyka přeložen také test PRINCE2® Foundation.

Martin během své praxe vyškolil projektové manažery ze společností jako je např.: KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Oracle, ČSOB, Ness Technologies, Hewlett-Packard, DHL, Logica, Orange, ING, Fujitsu Siemens, LeasePlan, SOFTIP, Acision, AVX, RadioFreeEurope a z mnohých jiných firem.

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |