Training programme for EXECUTIVES

Zpět na přehled školení

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Executives

 • Díky působení v managementu máte zkušenosti s projekty z pohledu projektového výboru? Intuitivně zvládáte situace, ale máte potřebu dozvědět se více o samotném řízení projektů, základních procesech a metodách? Chybí Vám mezinárodně uznávané certifikáty z oblasti projektového a programového řízení, které jsou dnes již považovány za standard zkušeného manažera?
 • Jste zkušený leader, ale zajímá Vás, jaké jsou standardy pro vedení a motivaci lidí na projektech?
 • Vyjednáváte a komunikujete s klienty na nejvyšší úrovni, uzavíráte nejdůležitější smluvní ujednání, přebíráte zodpovědnost za kritické projekty?

Rozšiřte si s námi obzory, zjistěte, jaké jsou nejlepší praxe
s řízením projektů a programů a potvrďte Vaši zkušenost mezinárodními certifikáty.

Přínosy vzdělávacího programu

 • Seznámíte se s mezinárodně uznávanými metodikami projektového a programového řízení. Porozumíte detailně procesu projektu. Při úspěšném složení zkoušky PRINCE2® a MSP®, budete disponovat prestižními certifikáty.
 • Zjistíte, jaký je rozdíl mezi řízením a vedením, jak nejlépe zvýšit výkonnost na projektech a to díky monitoringu a hodnocení výkonů v týmu. Naučíte se zlepšit výsledky v týmu díky jasně stanovené vizi a dosažených cílů.
 • Seznámíte se s politikou na projektu, naučíte se lépe nastavovat očekávání a pochopíte blíže význam a přínos jednotlivých zainteresovaných stran na projektu.
 • Budete mít možnost vyzkoušet si jednotlivé procesy a metody na praktických příkladech, diskutovat a posuzovat dané problematiky, nalézat nové řešení v klíčových situacích.
 • Seznámíte se s praktikami vyjednávání a naučíte se nové obchodně-právní záležitosti. Nabité znalosti pak můžete dále úspěšně využívat v praxi.

Leták Školící program EXECUTIVES (soubor PDF, 860 KB)

Cílová skupina

Program je určen zkušeným manažerům, kteří potřebují posílit praktické znalosti v projektovém řízení, doplnit své profesní portfolio o uznávané certifikáty a najít nové způsoby jak úspěšně společně s motivovaným týmem uřídit náročný projekt.

Informace o programu

Název: CESTA VZDĚLÁVÁNÍ PRO EXECUTIVES
Délka: Celý program 15 dnů, jednotlivé kurzy – 1-5 dnů (případně dle dohody)
Jazyk: Angličtina/čeština
Cena: Dle konfigurace programu

Program lze dodat i jako uzavřený pro vybranou skupinu zájemců z jedné firmy.
Kurzy i programy je možné po dohodě upravit na míru. Jednotlivé kurzy lze objednat samostatně.

Školící program pro EXECUTIVES

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Executives

I. PRINCE2® Foundation (3 dny)

 • Naučíte se jak plánovat a organizovat projekty pomocí metodiky PRINCE2®.
 • Poznáte jak využít metodiku k zajištění dodání produktu v požadované kvalitě.
 • Seznámíte se 7 základními procesy metodiky PRINCE2®.
 • Poznáte jak využít metodiku k zajištění dodání produktu v požadované kvalitě.
 • Získáte prestižní certifikát PRINCE2®, který díky akreditaci vytváří vysoký standard.

II. Earned Value Management (1 den)

 • Naučíte se blíže rozpoznat hodnoty reálně odpracované práce na projektu.
 • Budete vědět jak předpokládat budoucí vývoje nákladů na projekt a jak držet náklady pod kontrolou.
 • Zjistíte, jak je možné pomocí hodnoty EV identifikovat příčiny vzniku nákladových odchylek.

III. Legal & Netiations skills (2 dny)

 • Získáte základní znalosti z oblasti práva v oblasti projektového řízení pro lepší vyjednávací pozice s právníky a vyššími autoritami.
 • Naučíte se jak pomocí vyjednávacích schopností zjistit cíle druhé strany.
 • Zjistíte, které jsou typicky problémové a těžce vyjednávané části projektových smluv.

IV. Stakeholder management (2 dny)

 • Pochopíte lépe význam zainteresovaných stran na projektu.
 • Naučíte se, jak nejlépe identifikovat závazky zúčastněných stran.
 • Porozumíte blíže celkovému záměru projektu a seznámíte se s politikou na projektu.
 • Naučíte se lépe nastavovat očekávání a prohloubíte si znalosti v měření spokojenosti zákazníka.

V. Managing Successful Programmes (5 dnů)

 • Poznáte základní principy, které podporují úspěšnost jakýchkoliv transformačních změn.
 • Seznámíte se základními postupy při řízení programů, které pomáhají organizaci nastavit správné vedení a organizaci týmu.
 • Poznáte transformační postupy, které udávají směr životního cyklu programového řízení, od počáteční koncepce až po dosažení nových výsledků a úspěchů.

VI. Commercial – Technical – Quality Audit (2 dny)

 • Naučíte se z kontraktů, reportů a jiných zdrojů zjistit komerční zdraví projektu.
 • Seznámíte se s praktikami, jak technicky auditovat IT projekt a kde jsou typická slabá místa.
 • Budete umět během krátké doby proniknout do projektu a nahlédnutím do specifikých dokumentů zjistit, jaké úrovně kvality dostahu.

Školitel

Martin Klusoň je hlavním školitelem společnosti Symphera.

Martin je akreditovaný PRINCE2® školitel a certifikovaný PMP®, zkušený konzultant a projektový manažer. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o. a poskytuje školení po celé Evropě. Martin během své mnohaleté praxe řídil a dohlížel na množství projektů, včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. V průběhu své kariéry působil na pozicích projektového manažera, programového manažera, konzultanta pro řízení projektů a Quality Assurance manažera. V roli manažera kvality byl Martin zodpovědný za implementaci vnitřního systému kvality ve společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy. Dále se zaměřoval na dodávku a operace, revize a podporu kritických projektů.

S partnerskou organizací CUPE Limited, Akreditovanou Školící Organizací, školí a certifikuje projektové manažery v metodice PRINCE2®. Pod jeho vedením společnost Symphera přeložila PRINCE2® slovník do češtiny, posléze byl do českého jazyka přeložen také test PRINCE2® Foundation.

Martin během své praxe vyškolil projektové manažery ze společností jako je např.: KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Oracle, ČSOB, Ness Technologies, Hewlett-Packard, DHL, Logica, Orange, ING, Fujitsu Siemens, LeasePlan, SOFTIP, Acision, AVX, RadioFreeEurope a z mnohých jiných firem.

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |