Training programme for LION CUBS

Zpět na přehled školení

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Lion Cubs

 • Začínáte s řízením projektů a potřebujete se seznámit s celým životním cyklem projektu? Máte zájem poznat blíže procesy řízení projektů, zjistit jak nejlépe identifikovat a řídit rizika?
 • Stává se Vám, že na projektu nedokážete určit, jestli projekt dodáte v rámci dohodnutých tolerancí?
 • Víte, jakým způsobem nejlépe vyřešit změnový požadavek? Potřebujete poradit s řízením konfigurací a dokumentů?

Nahlédněte s námi do světa projektů, metod a řízení, které Vám pomohu vykonávat práci jednodušeji a efektivněji.

Přínosy vzdělávacího programu

 • Můžete hmatatelně zvýšit své schopnosti řízení projektů a vedení lidí na projektu.
 • Seznámíte se zásadami a dovednostmi potřebnými k systematickému a metodickému řízení projektů.
 • Projdete si celý životní cyklus projektu, kde zjistíte např. význam mandátu projektu, správné nastavení funkčních specifikací, naučíte se jak správně vyrobit projektový plán, k čemu se využívá „lessons learned report“ a další neméně důležité kroky.
 • Nahlédnete blíže do řízení dokumentace na projektu a poznáte, proč je důležité dělat něco tak „banálního“, jako je konfigurační management.
 • Po skončení školení „Řízení změn“ na projektu odejdete s jasným „návodem“, podle kterého již budete vědět, jak zapsat změnový požadavek a jakým způsobem ho správně schválit a implementovat.
 • Dozvíte se základní pravidla reportování. Dále se naučíte, jak udržet požadovanou kvalitu na projektu, nebo jak nejlépe komunikovat uvnitř týmu.
 • Ukážeme Vám, jak použít metodiky, aby nebyly jen byrokratickým nástrojem, ale sloužily jako souhrn zkušeností tisíců nejzkušenějších projektových manažerů světa a desítek let zkušeností.

Leták Školící program LION CUBS (soubor PDF, 1,06 MB)

Cílová skupina

Program je určen projektovým manažerům, konzultantům a technologickým specialistům, kteří se s oblastí projektového řízení seznamují a potřebují získat základní znalosti a zkušenosti.

Informace o programu

Název: CESTA VZDĚLÁVÁNÍ PRO LION CUBS
Délka: Celý program 9 dnů, jednotlivé kurzy – 1-3 dny (případně dle dohody)
Jazyk: Angličtina/čeština
Cena: Dle konfigurace programu

Program lze dodat i jako uzavřený pro vybranou skupinu zájemců z jedné firmy.
Kurzy i programy je možné po dohodě upravit na míru. Jednotlivé kurzy lze objednat samostatně.

Školící program pro LION CUBS

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Lion Cubs

I. Úvod do (IT) projektového řízení (3 dny)

 • Získáte znalosti z nejlepší praxe řízení projektů a předních světových metodik PM.
 • Projdete celý životní cyklus projektu, proberete jeho oblasti a součásti.
 • Budete vědět, jak poznat, jaký typ projektu řídíte a naučíte se cyklus řízení rizik na projektu.
 • Najdete odpovědi na otázku: „Proč tolik projektů ztroskotalo na nekvalitní definici požadavků?“
 • Zjistíte, kolik času je potřeba věnovat plánování projektu a na co si dát pozor při řízení rizik na projektu.

II. Kvalita na projektu (2 dny)

 • Naučíte se využívat efektivní metody a techniky k zajištění kvality na projektu.
 • Poznáte, jaké dokumenty jsou z pohledu kvality na projektu potřeba a jak tyto dokumenty používat.
 • Zjistíte, jak se vyrábí a používá plán kvality a jak takový plán pomáhá při řízení kvality na projektu.

III. Řízení změn (1 den)

 • Naučíte se analyzovat, co vše se bude muset na projektu změnit.
 • Zvládnete co nejlépe odhadnout dopad změny na plán projektu, Busines Case a rizika.
 • Budete umět řídit výdaje na projektu a optimalizovat zdroje potřebné k provedení změny.
 • Naučíte se, jak odsouhlasit a zvážit všechny dopady změn.

IV. Komunikace na projektu (1 den)

 • Zjistíte, jak efektivně komunikovat se všemi zúčatněnými stranami na projektu.
 • Seznámíte se s aspekty komunikace v komunikaci se zákazníkem a zvládnete práci s argumentací a přípravu na komunikaci se zákazníkem.
 • Poznáte, jak nejlépe identifikovat komunikační kanály na projektu.
 • Uvědomíte si, že projektový manažer musí strávit 70-90% svého času komunikováním.

V. Legal & Negotiations (1 den)

 • Naučíte se využívat proces řízení dokumentace a konfigurace.
 • Budete umět určit, kdo, kdy a jakým způsobem se bude účastnit tvorby a připomínkování dokumentů.
 • Seznámíte se s procesem přezkoumání aktuálnosti dokumentů.
 • Naučíte se identifikaci interních a externích dokumentů, tedy nastavení pravidel k označování dokumentů.
 • Seznámíte se s pravidly, jak provádět změny dokumentů, nebo jak zabránit používání zastaralých nebo neplatných dokumentů.

VI. Reportování na projektu (1 den)

 • Naučíte se jak efektivně a kvalitně reportovat uvnitř projektového týmu.
 • Zjistíte, jak je důležité projekt sledovat a reportovat o jeho současném stavu.
 • Poznáte, které zprávy nebo jednání jsou pro projekt kritické, ale i kterých se nemusíte účastnit.
 • Naučíte se správné způsoby reportování na projektu.

Školitel

Martin Klusoň je hlavním školitelem společnosti Symphera.

Martin je akreditovaný PRINCE2® školitel a certifikovaný PMP®, zkušený konzultant a projektový manažer. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o. a poskytuje školení po celé Evropě. Martin během své mnohaleté praxe řídil a dohlížel na množství projektů, včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. V průběhu své kariéry působil na pozicích projektového manažera, programového manažera, konzultanta pro řízení projektů a Quality Assurance manažera. V roli manažera kvality byl Martin zodpovědný za implementaci vnitřního systému kvality ve společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy. Dále se zaměřoval na dodávku a operace, revize a podporu kritických projektů.

S partnerskou organizací CUPE Limited, Akreditovanou Školící Organizací, školí a certifikuje projektové manažery v metodice PRINCE2®. Pod jeho vedením společnost Symphera přeložila PRINCE2® slovník do češtiny, posléze byl do českého jazyka přeložen také test PRINCE2® Foundation.

Martin během své praxe vyškolil projektové manažery ze společností jako je např.: KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Oracle, ČSOB, Ness Technologies, Hewlett-Packard, DHL, Logica, Orange, ING, Fujitsu Siemens, LeasePlan, SOFTIP, Acision, AVX, RadioFreeEurope a z mnohých jiných firem.

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |