Training programme for TIGERS

Zpět na přehled školení

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Tigers

 • Umíte již plánovat projekty, řídit rizika, komunikovat s týmem, ale chybí Vám prestižní certifikáty z oblasti projektového řízení?
 • Jako manažer máte zkušenost spíše s řízením než vedením lidí a rád byste poznal nové způsoby jak lépe pracovníky motivovat a vést?
 • Potřebujete posunout ve vyjednávacích a komunikačních schopnostech, porozumět blíže smluvně právním vztahům?
  Je Vaším zájmem lépe pochopit význam klíčových hráčů na projektu?

Zefektivnětě své pracovní činnosti využitím metodik projektového řízení, které díky programu budete sebevědomě ovládat a zvládnete je využívat v běžné praxi.

Přínosy vzdělávacího programu

 • Seznámíte se s mezinárodně uznávanými metodami řízení PMP® a PRINCE2®. Naučíte se využívat metodiky na projektu, stejně jako používat nově nabité znalosti k zajištění dodání produktů v příslušné kvalitě. Získáte vyšší sebevědomí v samostatném revidování a kontrolování projektů.
 • Při úspěšném složení zkoušek u certifikačních kurzů budete mimo jiné disponovat také prestižními certifikáty, které díky přísné akreditaci vytvářejí vysoký standard.
 • Zjistíte, jaký je rozdíl mezi řízením a vedením, jak nejlépe zvýšit výkonnost na projektech díky monitoringu a hodnocení výkonů v týmu. Poznáte, jak je důležité umět předat vizi svému týmu tak, aby ji převzal za svou.
 • Pochopíte lépe význam a přínos investorů na projektu a budete více rozumět celkovému záměru projektu. Naučíte se analyzovat třetí strany, dozvíte se více o RACI tabulce, budování vztahů, nastavení očekávání, měření spokojenosti zákazníka a seznámíte se blíže s celkovou politikou na projektu.
 • Po ukončení programu budete disponovat komplexními znalostmi a praktickými dovednostmi pro profesionální zvládnutí činností z oblasti projektového řízení ve Vaší každodenní praxi.

Leták Školící program TIGERS (soubor PDF, 1,27 MB)

Cílová skupina

Program je určen zkušeným projektovým manažerům, konzultantům a technologickým specialisům, kteří mají zájem získat nejen další znalosti z oblasti projektového řízení, ale především doplnit své profesní portfolio o prestižní certifikáty, jež vytvářejí standardy ve světě projektového řízení.

Informace o programu

Název: CESTA VZDĚLÁVÁNÍ PRO TIGERS
Délka: Celý program 12 dnů, jednotlivé kurzy – 1-3 dny (případně dle dohody)
Jazyk: Angličtina/čeština
Cena: Dle konfigurace programu

Program lze dodat i jako uzavřený pro vybranou skupinu zájemců z jedné firmy.
Kurzy i programy je možné po dohodě upravit na míru. Jednotlivé kurzy lze objednat samostatně.

Školící program pro TIGERS

Cesta vzdělávání v projektovém řízení pro Tigers

I. PRINCE2® Practitioner (3 dny)

 • Podmínkou pro absolvování úrovně Practitioner je úspěšné složení testu PRINCE2® Foundation.
 • Již jste se seznámili se základními procesy, plánováním a organizací projektů pomocí metodiky PRINCE2®.
 • Díky praktickým cvičení se připravíte na zkoušku Practitioner. Certifikát PRINCE2® Practitioner je jedním z nejvyšších standardů ve světě PM.

II. Příprava na certifikaci PMP® (3 dny)

 • Naučíte se všech 5 procesů a 9 znalostních oblastí podle příručky PMBOK®.
 • Porozumíte výrobě projektového plánu za pomoci definice WBS.
 • Pochopíte základní rozdíly mezi kontrakty, obeznámíte se se způsoby, jak budovat tým a komunikovat se zainteresovanými stranami na projektu.
 • Naučíte se, jak zjistit, zda projekt skončí včas a v rámci budgetu pomocí metody EVM.
 • Připravíte se na zkoušky na cvičných testech PMP®.

III. Leadership (2 dny)

 • Naučíte se motivovat a lépe řídit vztahy (konflikty) uvnitř týmu.
 • Budete vědět, jak zvýšit výkonnost na projektech díky monitoringu a hodnocení výkonů členů v týmu.
 • Poznáte způsoby jak je důležité obnovovat svou energii.
 • Zjistíte, jaké jsou role v týmu (např. Belbinova metoda), jak jednotlivé role vybírat, jaké jsou teorie motivace a poznáte, jaký jste typ osobnosti.
 • Dojdete ke zjištění, že Leader se neustále vzdělává a přemýšlí v širokém smyslu a návaznostech.

IV. Stakeholder management (2 dny)

 • Pochopíte lépe význam stakeholderů na projektu.
 • Naučíte se, jak nejlépe identifikovat závazky zúčastněných stran.
 • Porozumíte blíže celkovému záměru projektu a seznámíte se s politikou na projektu.
 • Naučíte se lépe řídit očekávání a prohloubíte si znalosti v měření spokojenosti zákazníka.

V. Legal & Negotiations (2 dny)

 • Získáte základní znalosti z oblasti práva pro lepší vyjednávací pozice s právníky a vyššími autoritami.
 • Naučíte se jak pomocí vyjednávacích schopností zjistit cíle druhé strany.
 • Naučíte se jak odbourat bariéry, které zabraňují ve vyjednávání kreativních návrhů.

Školitel

Martin Klusoň je hlavním školitelem společnosti Symphera.

Martin je akreditovaný PRINCE2® školitel a certifikovaný PMP®, zkušený konzultant a projektový manažer. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o. a poskytuje školení po celé Evropě. Martin během své mnohaleté praxe řídil a dohlížel na množství projektů, včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. V průběhu své kariéry působil na pozicích projektového manažera, programového manažera, konzultanta pro řízení projektů a Quality Assurance manažera. V roli manažera kvality byl Martin zodpovědný za implementaci vnitřního systému kvality ve společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy. Dále se zaměřoval na dodávku a operace, revize a podporu kritických projektů.

S partnerskou organizací CUPE Limited, Akreditovanou Školící Organizací, školí a certifikuje projektové manažery v metodice PRINCE2®. Pod jeho vedením společnost Symphera přeložila PRINCE2® slovník do češtiny, posléze byl do českého jazyka přeložen také test PRINCE2® Foundation.

Martin během své praxe vyškolil projektové manažery ze společností jako je např.: KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Oracle, ČSOB, Ness Technologies, Hewlett-Packard, DHL, Logica, Orange, ING, Fujitsu Siemens, LeasePlan, SOFTIP, Acision, AVX, RadioFreeEurope a z mnohých jiných firem.

Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |