Symphera values

 • We'd never recommend anything to you, that we wouldn't trust ourselves.
  Of course, we've had our fingers burned too.
 • Nedoporučili bychom vám nikdy nic, čemu sami nevěříme.
  Ale ano, i my jsme si už párkrát spálili prsty.
 • It's not just business for us, it's a passion.
  Yes, really!!! :) 
 • Nejen, že nás to živí, ono nás to i baví.
  Vážně!!! :) 
 • Our experts are not just one page ahead. 
  "We ain't no greenhorns".
 • Naši odborníci jsou napřed o víc než krůček. 
  "Nejsme žádní zelenáči".
 • We believe it's actually quite simple.
  It takes common sense, wrapped up in best practice.
 • Neděláme z ničeho zbytečnou vědu.
  Stačí selský rozum podpořený ověřenými metodami.
 • What we do well, you sell. Your recommendations count.
  Thank you! We'll keep doing our best.
 • Cokoliv uděláme dobře, vy dále prodáváte. Na vašem doporučení totiž hodně záleží.
  Děkujeme! Nepolevíme.
 • We strive to do it right.
  We just keep on trying to become perfect. Maybe tomorrow?
 • Usilujeme o to, dělat to dobře.
  Snažíme se dotáhnout vše až k dokonalosti. Možná už zítra?
 • We are more than colleagues.
  Trust and friendship means a lot to us.
 • Nejsme jenom kolegové.
  Důvěra a přátelství pro nás opravdu hodně znamená.
Need an advice? Call us, e-mail us: +420 731 287 517, office@symphera.com  |  Česky  |